De opskrifter du finder på bloggen er kun til privat brug. Du må hverken videregive dem helt eller delvist, henvis i stedet til mig som designer, enten siden her eller instagram.

Du må GERNE sælge det færdige produkt. Bare husk at henvis til mig som designer ♡

IMG_2678 Copyright